EIM portál

Jak subregulace tepla EIM šetří náklady na vytápění?

Subregulace tepla EIM dokáže rozpoznat aktuální potřebu tepla v domě. Pracuje s vnitřními i vnějšími tepelnými zisky a pomocí pokročilého algoritmu – s vazbou na předpověď počasí a vnitřní prostor – optimalizuje dodávku tepla. A to tak, aby zajistila, že se topný výkon bude vždy rovnat tepelné ztrátě objektu. Topný výkon tak vždy odpovídá tepelným požadavků obyvatel, a nevznikají tak žádné přebytky tepla – tolik typické pro domy bez subregulace. 

na jakém principu subregulace funguje?

Subregulace EIM šetří náklady na vytápění, protože aktivně řídí teplotu otopné vody, tlak v systému a průtok otopné vody. Pokud teplo není v domě potřeba – typicky při nadměrné dodávce z centrálního zdroje, během útlumů, v jarních a podzimních slunečných dnech – vrací se část ochlazené otopné vody z radiátorů zpět do oběhu.

infografika domu bez subregulace EIM

bytový dům bez subregulace tepla EIM

 

Běžný bytový dům, tedy dům, který je napojen na rozvod CZT a nemá na patě domu instalovánu subregulaci EIM, odebírá tolik tepla, kolik mu systému CZT dodá. Neexistuje totiž způsob, jak nepotřebné teplo před vstupem do domu zastavit. Nepomohou ani termostatické hlavice na radiátorech. Ty totiž nezabrání vstupu tepla do vnitřních rozvodů domu a navíc je často jejich funkce značně omezena vlivem vysokého tlaku v otopné soustavě.

U zateplených domů a během slunných dnů se může projevovat nežádoucí efekt spojený s příliš velkým množstvím tepla, které je dodané do domu. Byty ve spodních patrech, které mají přirozeně lepší termoizolační vlastnosti, se přetápí a jejich obyvatelé škrtí výkon radiátorů právě pomocí termostatických hlavic. Tím se sníží průtok otopné vody, zvýší rychlost a otopná soustava začne být hlučná. Horní byty pak mají velmi často problémy s nedotápěním.

PROBLÉMY SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME V DOMECH BEZ SUBREGULACE

 • Roční platby za teplo jsou i po zateplení domu nebo výměně oken vysoké. Očekávaná úspora se nedostavila. 

 • Zvýšená hlučnost otopné soustavy a radiátorů v bytech.

 • Přetápění nebo nedotápění bytů v domě, nerovnoměrné vytápění domu.

 • V průběhu roku není možné sledovat spotřebu tepla a provádět kontrolní porovnání fakturací.

 • Neexistuje možnost nastavení individuálních parametrů vytápění, jako je například konec topné sezóny.

 • Neexistuje způsob, jak zajistit, že nedochází ke vzniku odběrových špiček (výkonová sazba).

Bytový dům SE subregulací tepla EIM

Bytový dům se subregulací EIM se může částečně vysvobodit ze systému dálkového vytápění CZT. Subregulace EIM na základě vašeho nastavení odebere z CZT pouze tolik tepla, kolik je ho v daném okamžiku v domě potřeba. Přebytečné teplo do domu vůbec nevpustí. Teplota je řízena dle skutečné venkovní teploty, aktuálních informací o počasí, potřeb obyvatel a nastaveného programu vytápění.

Teplo, které se vrací z radiátorů, se znovu využije k vytápění. Průtok a tlak otopné vody v radiátorech je řízený na podle množství otevřených termostatických hlavic v soustavě. Tím se minimalizuje hlučnost radiátorů. Výsledkem je efektivní nakládání s tepelnou energií v domě – přebytky tepla, které by jinak obyvatelé museli platit, vůbec nevznikají. Subregulační jednotka se postará i o řízení tepelného výkonu v rámci 1/4hodinových maxim – brání tak vzniku krátkodobých odběrových špiček.

infografika domu se subregulací EIM

Přínosy pro dům se subregulací tepla EIM

 • Se subregulací tepla EIM můžete ušetřit více než 20 % ročních nákladů za teplo.

 • Pokročilý řídící systém spolu s funkcí dynamických nájezdů snižuje hlučnost otopné soustavy a radiátorů v bytech.

 • Obyvatelé domu mohou daleko lépe regulovat teplotu v jednotlivých místnostech.

 • Data o spotřebě tepla a dosažené úspoře jsou k dispozici online v aplikaci EIM Portál

 • Se subregulační jednotkou EIM máte dodávku tepla pod palcem vy, můžete tak individuálně nastavit veškeré parametry vytápění pro váš dům.

 • Subregulační jednotka EIM umožňuje řízení topného výkonu a hlídá sjednané 1/4hodinové maximum v rámci výkonové sazby.

Se Subregulací tepla EIM ušetří i váš dům 20-35 %* ročních nákladů za teplo na vytápění

Subregulační jednotky EIM jsou spolehlivým a ověřeným řešením, se kterým se můžete setkat v celé řadě domů. Prohlédněte si naše referenční instalace, které mluví za vše.

 

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE REFERENČNÍ INSTALACE

 

*Na základě skutečných údajů o úspoře za dvě topné sezóny na 20 sledovaných referenčních domech se subregulací tepla EIM.