EIM portál

Podívejte se, jak ostatní šetří a jaké mají zkušenosti se subregulací tepla EIM

 

Spočítejte si, zda se subregulace hodí i pro váš dům

subregulace czt

Panelový dům Lysinská, Praha

Velikost domu: 48 bytových jednotek
Stav objektu při montáži: zatepleno, nová plastová okna a dveře
Termín realizace: září 2013

Současně s kompletní revitalizací obvodového pláště tohoto domu byla provedena také instalace subregulační jednotky EIM. Jednalo se o logický krok s ohledem na podstatnou změnu tepelné ztráty domu. Celková kombinovaná úspora zateplení a subregulace dosáhla v prvním roce po provedení opatření neuvěřitelných 65 %. Sama regulace šetří v průměru 28 % tepla na vytápění.

Přínosy subregulace tepla EIM v domě:

 • Spotřeba tepla se díky subregulaci snížila v průměru o 28 % (v kombinaci se zateplením o více než 65 %).
 • Subregulace šetří přibližně 170.000 Kč za rok, spotřeba tepla na vytápění klesla v roce 2014 na 450 GJ.
 • Přestože je dům velmi kvalitně zateplený, v přechodném období nedochází k přetápění, dodávka tepla je řízena zcela dle požadavků obyvatel domu.
 • Byty v domě jsou nyní vytápěné rovnoměrně, ustala hlučnost radiátorů a celé otopné soustavy.

Panelový dům Chmelová, Praha

Velikost domu: 100 bytových jednotek
Stav objektu při montáži: zatepleno, nová plastová okna a dveře
Termín realizace: srpen 2015
Cílem instalace subregulační jednotky bylo vyřešení problémů s přetápěním nově zatepleného domu, které se projevovalo především na začátku a na konci topné sezóny. Spotřeba tepla tak byla vyšší, než by u zatepleného domu v této konstrukční soustavě měla být. Subregulační jednotka řídí topný výkon a hlídá 1/4hodinová maxima v rámci výkonové sazby Pražské Teplárenské.

Přínosy instalace subregulace tepla EIM v domě:

 • Snížení nákladů na vytápění o 18 %, tedy úspora 115.000 Kč za rok.
 • Kontrola dodávek tepla z CZT, porovnání fakturací a naměřeného topného výkonu.
 • Subregulace EIM řídí topný výkon v rámci výkonové sazby, sjednaný výkon se díky funkci řízení výkonu podařilo snížit až na úroveň 150kWsj.

Přečtěte si příběh tohoto domu

subregulace czt

Další referenční instalace

Bytový dům Fráni Kučery, Příbram
20 bytových jednotek / 1076 m2 / úspora 18 %

Bytový dům Masarykova, Plzeň
24 bytových jednotek / 1687 m2 / úspora 26 % 

Bytový dům Trytova, Praha
54 bytových jednotek / 2824 m2 / úspora 22 %

Bytový dům Holandská, Znojmo
32 bytových jednotek / 2559 m2 / úspora 29 %

Bytový dům Jeremenkova, Praha
47 bytových jednotek / 2697 m2 / úspora 29 %

Bytový dům Hackerova, Praha
72 bytových jednotek / 6010 m2 / úspora 25 %

Bytový dům Vratimovská, Praha
100 bytových jednotek / 7253 m2 / úspora 31 %

Bytový dům Svídnická, Praha
54 bytových jednotek / 3890 m2 / úspora 22 %

a řada dalších…

subregulace czt

Panelový dům Nechvílova, Praha

Velikost domu: 136 bytových jednotek
Stav objektu při montáži: nezatepleno, nová plastová okna
Termín realizace: duben 2016
Subregulaci tepla EIM jsme instalovali v souvislosti se změnou sazby. Původní “odběrový diagram” byl nahrazený “sjednaným výkonem”, ten jednotka řídí na úrovni 190kWsj. Dům je zateplený, úspor je tedy dosahováno zejména ve spojení s řízením výkonu, regulace zohledňuje venkovní a vnitřní tepelné zisky a optimalizuje dodávku tepla s ohledem na individuální požadavky domu bez ohledu na rozvodnou síť CZT.

Přínosy instalace subregulace tepla EIM v domě:

 • Snížení nákladů na vytápění, roční úspora při pouhé změně sazby je 100.000 Kč.
 • Kontrola dodávek tepla z CZT, porovnání fakturací a kontrola naměřeného maximáního výkonu (1/4hodinového maxima).
 • Jednotka řídí topný výkon v rámci výkonové sazby.
 • Vytápění v domě je rovnoměrnější a značně plynulejší.

Panelový dům Majerského, Praha

Velikost domu: 72 bytových jednotek
Stav objektu při montáži: nezatepleno, nová plastová okna
Termín realizace: září 2016
Subregulace tepla EIM jsme instalovali v souvislosti se záměrem změny sazby, a to z odběrového diagramu na výkonovou sazbu. Jednotka řídí topný výkon na úrovni 140kWsj. Protože dům není zateplený, dalších úspory vznikají zejména při optimalizaci vytápění s ohledem na předpověď počasí a díky nočním útlumům.

Přínosy instalace subregulace tepla EIM v domě:

 • Snížení nákladů na vytápění, roční úspora při změně sazby je 120.000Kč.
 • Kontrola dodávek tepla z CZT, porovnání fakturací a kontrola naměřeného maximálního výkonu (1/4hodinového maxima).
 • Jednotka řídí topný výkon v rámci výkonové sazby.
 • Vytápění v domě je rovnoměrnější a značně plynulejší.

Přečtěte si příběh tohoto domu

subregulace czt
subregulace czt

Panelový dům PETÝRKOVA, Praha

Velikost domu: 45 bytových jednotek
Stav objektu při montáži: zatepleno, nová plastová okna a dveře
Termín realizace: září 2016
Instalace subregulace tepla EIM byla provedena spolu s modernizací otopné soustavy. Díky subregulaci tepla na patě bylo možné nastavit odpovídající parametry vytápění pro celý dům s ohledem na jeho zateplení, a zároveň tak snížit sjednaný výkon až na 75kWsj .

Přínosy instalace subregulace tepla EIM v domě:

 • Spotřeba tepla se díky subregulaci EIM výrazně snížila, náklady na vytápění klesly minimálně o 15 %. Očekávaná návratnost je 3-4 roky v závislosti na vývoji ceny tepla.
 • Byty v domě jsou nyní vytápěné rovnoměrně, vytápění je plynulé a bez výrazných skoků, které systém CZT v zatepleném domě způsoboval.
 • Subregulace EIM také slouží pro kontrolu dodávek tepla z CZT a jako výkonový regulátor v rámci výkonové sazby PTAS N39.

Panelový dům KOTORSKÁ, Praha

Velikost domu: 100 bytových jednotek
Stav objektu při montáži: zatepleno, nová plastová okna a dveře
Termín realizace: říjen 2016
Subregulaci tepla EIM jsme instalovali jako opatření proti přetápění domu. Obyvatele domu trápila také zvýšená hlučnost radiátorů. U takto velkého domu lze očekávat návratnost investice do 3 let, přesto obyvatelé pociťují výhody instalace od prvního dne. Hlučnost radiátorů ustala a vytápění je příjemně rovnoměrné a plynulé. S jednotkou se navíc daří držet jednaný výkon na úrovni 140kWsj .

Přínosy instalace subregulace tepla EIM v domě:

 • Se subregulací EIM se výrazně snížily náklady na vytápění. Očekávaná návratnost je do 3 let.
 • Byty v domě jsou nyní vytápěné rovnoměrně, díky jednotce EIM také značně klesla hlučnost celé otopné soustavy.
 • Subregulace EIM i zde slouží pro kontrolu dodávek tepla z CZT a jako výkonový regulátor v rámci výkonové sazby Pražské Teplárenské.
subregulace czt
subregulace czt

Panelový dům Habrová, Praha

Velikost domu: 36 bytových jednotek
Stav objektu při montáži: zatepleno, nová plastová okna a dveře
Termín realizace: červen 2015
Cílem bylo zamezit přetápění na začátku a na konci topné sezóny. Kvůli zateplení byl dům v tomto období značně přetápěný přes stoupačky. Díky subregulaci tepla EIM na patě tak bylo možné nastavit odpovídající parametry vytápění jako například délku topné sezóny nebo požadovanou vnitřní teplotu, zároveň bylo možné snížit sjednaný výkon až na 60kWsj .

Přínosy instalace subregulace tepla EIM v domě:

 • Spotřeba tepla se díky subregulaci EIM snížila o více než 25 %, náklady na vytápění klesly oproti okolním domům (stejný typ a zateplení) o 65.000 Kč, resp. 110.000 Kč za rok.
 • Návratnost investice je přibližně 3,5 roku.
 • Byty v domě jsou nyní vytápěné rovnoměrně, vytápění je plynulé a bez výrazných skoků, které systém CZT v zatepleném domě způsoboval.
 • Zejména na konci topné sezóny je vytápění řízené dle skutečné venkovní teploty s vazbou na předpověď, byty tak nejsou přetápěné a dochází ke značným úsporám.
 • Subregulace EIM také slouží pro kontrolu dodávek tepla z CZT a jako výkonový regulátor v rámci výkonové sazby Pražké Teplárenské.

Aktuálně subregulační jednotky EIM řídí vytápění pro více než 1.500 domácností,

ročně ušetří přes 3.000 Gj tepla na vytápění,

to je úspora 300.000 kg co2 za rok.

přidejte k nim i ten váš dům