EIM portál

SUBREGULAČNÍ JEDNOTKA TEPLA EIM

Subregulace tepla EIM aktivně řídí a optimalizuje dodávku tepla z centrálního zdroje. Jedná se o jednu ze základních funkcí celé jednotky. Díky velmi pokročilému algoritmu optimalizace a řadě chytrých funkcí odebírá subregulace EIM pouze tolik tepla, kolik je ho v daný čas v domě potřeba. Rychle reaguje na případné změny počasí nebo tepelné požadavky obyvatel, a tak šetří více než 20 % ročních nákladů na vytápění.

Principem fungování subregulační jednotky tepla EIM je směšování teplé vody na vstupu tepla do objektu. Sem se také montuje hydraulická část jednotky. O správné řízení dodávek tepla a její optimalizaci se stará řídící jednotka EIM. Ta sleduje nejen parametry vytápění v domě, ale třeba také údaje o předpovědi počasí. Aby mohlo být vytápění co nejhospodárnější, je třeba mít 100% přehled. Pro výbor je k dispozici EIM Portál, pro obyvatele domu jsou to informační panely EIM.

 

HYDRAULICKÁ ČÁST JEDNOTKY EIM

ŘÍDÍCÍ ČÁST JEDNOTKY EIM

INFORMAČNÍ PANEL EIM

CHYTRÁ regulace vytápění vás přenese do 21. století

Subregulační jednotka EIM aktivně sleduje kvalitu i množství dodávaného tepla z centrálního zdroje (CZT). Díky této funkci máte následně v EIM Portálu přehled o spotřebovaném teple i jeho parametrech. Velmi jednoduše tak lze dohledat výpadky dodávek i celkovou kvalitu dodávky tepla. V přehledných grafech pak vidíte údaje o spotřebě tepla v průběhu dnů, týdnů, měsíců nebo jednotlivých let. Naměřené údaje můžete porovnat s údaji na fakturách od dodavatele tepla, případně využít jako podklad pro reklamaci. 

Výhody pro váš bytový dům

 

  • Subregulaci tepla EIM lze namontovat do jakéhokoli domu napojeného na centrální rozvod tepla
  • subregulace tepla EIM šetří podstatnou část nákladů na vytápění a to hned od prvního dne provozu
  • subregulace tepla EIM snižuje hlučnost otopné soustavy a radiátorů
  • subregulace tepla EIM umožňuje nastavení parametrů vytápění podle vašich potřeb
  • subregulace tepla EIM kontroluje kvalitu dodávky tepla z centrálního zdroje (CZT)
  • subregulace tepla EIM hlídá sjednaný maximální topný výkon (v rámci výkonových sazeb, např. PTAS)
  • Subregulace tepla EIM umožňuje sledovat průběh dodávek tepla v aplikaci EIM Portál

 

PřečTĚTE si VÍCE O FUNKCÍCH SUBREGULACE TEPLA EIM

 

Snadné DOTYKOVÉ ovládání

Pro pohodlné a snadné ovládání a nastavení jsou subregulační jednotky vybavené barevným dotykovým panelem. Jeho prostřednictvím můžete sledovat stav jednotky EIM, nebo upravit její nastavení.

 

dotykový panel EIM

 

Kvalitní komponenty a maximální preciznost zpracování

Při výrobě subregulačních jednotek EIM se využívají výhradně díly od předních světových výrobců regulační techniky a celá řada zákázkově vyráběných komponent špičkové kvality. Proto si můžete být jistí, že subregulační jednotka tepla bude vašemu domu sloužit dlouhá léta. 

EIM-jednotka-detail
inteligentní regulace vytápění

Technické specifikace

 

Výkonové řady jednotky EIM

75-500 kW

   

Napájení a jištění jednotky EIM

230 V, 1×16 A

Rozměry hydraulické části

1200 x 500 x 2105 mm

 

Elektrický příkon jednotky EIM

35-205 W

Rozměry řídící jednotky

800 x 600 x 250 mm

 

Provozní rozsah teplot

10-50°C

Hmotnost celková 

136-172 kg

 

Krytí

IP 40

Základní funkce jednotky

Optimalizace dodávek tepla
Řízení dodávek tepla
Řízení topného výkonu
Hlídání 1/4hod. maxima
Kontrola dodávek tepla

 

Instalace

Na stěnu nebo před stěnu
Pouze vnitřní instalace
Na vnitřní rozvod ÚT
Za stávající úsek měření
Montážní plocha min. 2×1 m2

 

 

BEzporuchový PROVOZ S INTERNÍM DIAGNOSTICKÝM SYSTÉMEM “IDS”

Subregulační jednotky tepla jsou standardně vybavené interním diagnostickým systémem “IDS”. Ten je navržený tak, aby zajistil dlouhodobý bezporuchový provoz hydraulické části jednotky EIM. Systém “IDS” zajišťuje preventivní údržbu jednotky. Stará se tedy o automatické úkony k pročištění a proti zatuhnutí regulačních armatur a prvků jednotky. Díky systému “IDS” jednotka také včas informuje o případných výpadcích dodávek tepla ze strany centrálního zdroje nebo jiných abnormalitách ve vytápění.

interní diagnostický systém

Rozšíření o záložní napájení

Systém “IDS” je možné rozšířit také o záložní napájení. To doporučujeme především ve chvíli, kdy má jednotka za úkol řídit maximální topný výkon (v rámci výkonové sazby). Díky záložnímu napájení dokáže jednotka EIM zajistit základní funkce spojené s řízením topného výkonu a hlídáním 1/4hodinové maxima i ve chvíli, kdy není k dispozici napájení ze sítě.