EIM portál

SE SUBREGULACÍ EIM máte teplo z Centrálního zdroje pod palcem vy!

Subregulace tepla EIM nabízí nový standard v patní regulaci vytápění pro bytové domy, které jsou napojeny na systém centrálního zdroje tepla (CZT). Společné vytápění zateplených a nezateplených bytových domů způsobuje nadměrnou dodávku tepla, která se projeví zejména zvýšenými náklady na vytápění. Se subregulační jednotkou tepla EIM získáte kontrolu nad dodávkou tepla z centrálního zdroje tepla, snížíte náklady na vytápění a zvýšíte komfort vytápění ve vašem domě.

Subregulační jednotka EIM je zařízení, které se montuje na vstupu tepla do vašeho bytového domu – na takzvanou patu objektu. Optimalizace vytápění prostřednictvím subregulační jednotky EIM probíhá v domě automaticky. O hospodárnou a rovnoměrnou dodávku tepla se stará inteligentní řídící systém s vazbou na předpověď počasí.

Se subregulací tepla EIM je možné v domě nastavit veškeré parametry vytápění, jako jsou typ domu, požadovaná teplota, harmonogram vytápění, délka topné sezóny nebo maximální topný výkon v rámci čtvrthodinového maxima.

 

pŘEČTĚTE SI VÍC O FUNKCÍCH SUBREGULACE TEPLA EIM

NEVPOUŠTĚJTE DO DOMU TEPLO, KTERÉ NEPOTŘEBUJETE, A VÝRAZNĚ UŠETŘÍTE

Dodavatel tepla z centrálního zdroje (CZT) dodává teplo do velkého množství domů s rozdílnými požadavky na spotřebu. Dodávaného tepla přitom musí být dostatek jak pro zateplený dům, tak i pro dům nezateplený – s největšími tepelnými ztrátami a tedy nejvyšší spotřebou tepla. Pokud má váš dům například po zateplení nižší spotřebu, stačilo by vám odebírat méně tepla. Systém CZT ale není schopný jednotlivé odběratele takto rozlišovat a ve většině případů ani nijak aktivně na vašem požadavku snížení množství odebíraného tepla nespolupracuje. Výsledkem je, že vaším domem proudí nadbytečné množství tepla, které většinou nevyužijete, ale vždy zaplatíte.

“Úspora v takovém případě dosahuje 20-35 %* ročních nákladů na vytápění.”

 

 Jak subregulace tepla EIM šetří náklady na vytápění?

 

 *Na základě skutečných údajů o úspoře za dvě topné sezóny na 20 referenčních domech se subregulací tepla EIM.

Až 80 % bytových domů je dlouhodobě přetápěno

Je technicky nemožné, aby systém centrálního zásobování teplem (CZT) reagoval na speficické požadavky každého domu individuálně, proto do všech domů proudí stejné množství tepla a se stejnými parametry. Zejména domy, které prošly revitalizací nebo mají vyměněná okna, jsou pak často dlouhodobě přetápěné. To se projevuje vysokými náklady na vytápění, zvýšenou hlučností otopné soustavy i radiátorů a kvůli omezenému průtoku topné vody také nerovnoměrným vytápěním.

 

  SPočítejte si, jak je na tom váš dům

pro každý bytový dům je ideálNÍ něco jiného

Každý bytový dům má jedinečné požadavky na dodávky tepla. A stejně tak rozdílné jsou požadavky jeho obyvatel na tepelnou pohodu. Pro dodavatele tepla je technicky nemožné zajistit dostatečné vytápění nezatepleného domu a zároveň hospodárně vytápět dům, který už je zateplený. Řešení však existuje, a to v podobě subregulace tepla EIM.

Se subregulací tepla EIM zajistíte IDEÁLní vytápění přesně pro váš bytový dům

Správné nastavení a možnost ovlivnit parametry vytápění v domě umožňují větší kontrolu nad dodávkou tepla z CZT a snižují náklady na vytápění pro celý dům. Inteligentní funkce jednotky EIM pak zajistí, že dodávka tepla z centrálního zdroje tepla bude vždy odpovídat potřebám vašeho domu, a vy už tak nebudete platit za teplo, které nepotřebujete.

regulace vytápění se subregulační jednotkou EIM

skutečně ušetříte 20-35 %* ročních nákladů za teplo

Subregulace tepla EIM umožňuje řízení odběru tepla přímo na vstupu do domu. Pouze tak můžete sami přesně regulovat množství tepla, které do domu vpustíte. Nevznikají tedy žádné tepelné přebytky. Odeberete pouze teplo, které váš dům potřebuje, a jen toto množství tepla nakonec zaplatíte. Díky subregulaci EIM můžete ušetřit 20-35 %* roční spotřeby tepla, a to při zachování potřebného tepelného komfortu. Tepelná pohoda se v bytech naopak často zvýší, protože už nedochází k přetápění nebo nedotápění bytů. Radiátory budou navíc topit rovnoměrněji a sníží se i jejich hlučnost.

*Na základě skutečných údajů o úspoře za dvě topné sezóny na 20 sledovaných referenčních domech se subregulací tepla EIM.

Získejte nabídku subregulaci pro váš dům

STÁHNĚTE SI NÁŠ KATALOG

STÁHNĚTE SI KATALOG SUBREGULACE TEPLA EIM