EIM portál
úspora nákladů na vytápění

INTELIGENTNÍ řídící funkce subregulace tepla EIM

Subregulace EIM využívá pro řízení a optimalizaci dodávek tepla celou řadu pokročilých řídících funkcí. Subregulace díky nim odebírá ze systému centrálního zásobování teplem (CZT) pouze tolik tepla, kolik je ho v daný čas třeba, a tím šetří náklady na vytápění. Subregulace rychle reaguje na případné změny počasí, vnitřní tepelné zisky nebo aktuální požadavky obyvatel, a umožňuje tak dosáhnout takové efektivity vytápění, která přinese úsporu nákladů přesahujících 20 %.

individuální nastavení vytápění přesně pro váš dům

Podstatou subregulace tepla EIM je možnost nastavení takových parametrů vytápění, které 100% odpovídají potřebám vašemu domu. Následně je na vás, zda upřednostníte větší úsporu tepla, nebo vyšší tepelný komfort. Subregulace EIM umí obojí. 

Aktivní řízení a optimalizace DODÁVEK TEPLA

Subregulace tepla EIM aktivně řídí a optimalizuje dodávku tepla z centrálního zdroje. Díky velmi pokročilému algoritmu optimalizace (IQ funkce) odebírá EIM pouze tolik tepla, kolik je ho v daný čas třeba. Díky tomu šetří podstatnou část nákladů na vytápění ve vašem domě. Dodávku tepla navíc optimalizuje s ohledem na předpověď počasí.

 

spočítejte si, kolik se subregulací EIM ušetříte

graf optimalizace dodávky tepla z CZT

EIM Portál = dokonalý přehled o vytápění ve vašem domě

EIM aktivně sleduje kvalitu i množství dodávaného tepla z centrálního zdroje (CZT). Díky této funkci máte v EIM Portálu přehled o spotřebovaném teple i jeho parametrech. Díky tomu lze velmi jednoduše dohledat případné výpadky dodávek i celkovou kvalitu dodávky tepla. V přehledných grafech pak vidíte údaje o spotřebě tepla v průběhu dnů, týdnů, měsíců nebo jednotlivých let. Naměřené údaje lze porovnat s údaji na fakturách od dodavatele, případně je můžete využít také jako podklad pro reklamaci. 

  • Dostupné pro mobilní telefony a tablety, stolní PC a notebooky.
  • Jednoduché ovládání a přehledné členění údajů o vytápění.
  • Přehled o aktuálním stavu subregulační jednotky i údaje o vytápění.
  • Historie naměřených údajů a jejich jednoduchá vizualizace v grafech.
  • Statistiky a spotřeba tepla za různá časová období (kontrola fakturací).
  • Chybová hlášení a vzdálená správa.

 

Přečtěte si více o možnostech EIM Portálu

STÁHNĚTE SI NÁŠ KATALOG

STÁHNOUT KATALOG SUBREGULACE TEPLA EIM

vytápění dle predikce vývoje počasí

VYTÁPĚNÍ S OHLEDEM NA KRÁTKODOboU I DLOUHODOBOU PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Tato pokročilá optimalizační funkce pracuje ve dvou rovinách. EIM automaticky přizpůsobí vytápění krátkodobé předpovědi počasí. V případě očekávaného výrazného ochlazení budovy (například během bouřky či silného větru) se postará o tepelný komfort obyvatel. A to tím, že dům začne v dostatečném předstihu plynule natápět. Analogicky pak tato funkce pracuje i v případě očekávaného výrazného oteplení.

V druhé rovině pracuje predikce s dlouhodobou předpovědí na další den. Zejména na začátku a na konci topné sezony se postará o to, aby bytový dům neplýtval energií při topných nájezdech.

omezení vytápění při vysoké venkovní teplotě 

Venku už je jaro, za okny teploty přes 20 °C a dodávka tepla z centrálního zdroje pořád v provozu. Takové plýtvání je minulostí. Subregulace EIM dodávku tepla automaticky přeruší (omezí) v okamžiku, kdy venkovní teploty přesáhnou nastavenou mez. K omezení vytápění dochází s vazbou na předpověď počasí, takže se nestane, že by teplo v domě chybělo.

 

Automatické noční útlumy

Noční útlumy subregulace nastavuje dle skutečné potřeby tepla v domě. Díky této funkci je zaručená maximální hospodárnost. Automatický noční útlum znamená vyšší uživatelský komfort a nižší spotřebu tepla. Přechod mezi denním programem (tzv. komfortní program) a nočním útlumem je řízen automaticky a změna je příjemně plynulá. 

snížení hlučnosti radiátorů

SNÍŽENÍ HLUČNOSTI RADIÁTORŮ A DYNAMICKÉ NÁJEZDY

EIM neustále automaticky přizpůsobuje parametry otopné vody, jako jsou teplota, průtok nebo tlak v soustavě. Díky této pokročilé funkci můžete sledovat optimální pracovní bod celé soustavy a dynamicky měnit parametry, což je v případě běžného napojení na soustavu centrálního zásobování zcela nemožné. Subregulace tepla EIM například upraví tlak a průtok v soustavě, pokud zaznamená, že obyvatelé domu přivírají své termostatické hlavice. V praxi to znamená výrazné snížení hlučnosti radiátorů v bytech a vyšší uživatelský komfort.

Funkce dynamických nájezdů se postará o snížení hlučnosti vlivem roztažnosti potrubí, zejména v bytových stoupačkách. Plynulý přehod z nočního útlumu do denního programu vytápění a zpět se tak obejde bez rušivého praskání a bouchání potrubí.

Hlídání sjednaného výkonu v rámci výkonové sazby

Subregulace tepla EIM umí aktivně řídit topný výkon a zajistí, že nepřekročíte sjednaný maximální výkon (kWsj ), který je stanovej s vaším dodavatelem tepla. Můžete tak v klidu přejít na nové výkonové smlouvy a být si jisti, že ušetříte.

 

Funkce pro řízení topného výkonu

Subregulace tepla EIM mimo to neustále sleduje venkovní teplotu přímo v okolí vašeho domu, a proto vždy ví, jaký topný výkon má k dispozici. Tento způsob řízení topného výkonu, který pomáhá dosahovat větší úspory tepla, je chráněn úřadem průmyslového vlastnictví.

 

VÍCE O ŘÍZENÍ A HLÍDÁNÍ TOPNÉHO VÝKONU POMOCÍ SUBREGULACE

výkonová sazba PTAS