EIM portál
zpět na reference

Panelový dům Tenisová, Praha

Velikost domu:    84 bytových jednotek
Obytná plocha:    4977 m2
Počet vchodů:    2 vchody
Revitalizace:    Nezatepleno, částečně plastová okna a dveře
Termín realizace:    únor 2015
Roční spotřeba tepla:    2520 GJ na vytápění v roce 2014

Subregulace tepla byla instalována jako řešení třech problémů, které se na domě po výměně oken začaly projevovat. Jednalo se zejména o problém s nedotápěním horních pater, jako důsledku nízkého průtoku otopné vody v systému, dále pak problému s vysokou spotřebou tepla spojenou s přetápěním bytů (průměrná denní naměřená teplota v bytech byla až 28°C) a v neposlední řadě byl zájem na možnosti sledování kvality dodávky tepla z CZT v kombinaci s řízením výkonu v rámci sazby PTAS N39.

 

Problémy před instalací subregulační jednotky EIM:

 • Vysoká spotřeba tepla na vytápění
 • Přetápění bytů, především na začátku a na konci topné sezóny
 • Problém s nedotápěním horních pater
 • Bez možnosti nastavit parametry dodávky tepla z CZT
 • Bez možností řízení 1/4hodinových maxim

 

Po instalaci subregulační jednotky EIM

 • Spotřeba tepla se snížila o více než 35%
 • Spotřeba tepla klesla o téměř 500GJ za první 3 měsíce provozu
 • Byty v domě jsou vytápěny rovnoměrně
 • Problém s nedotápěním horních pater se odstranil
 • Dodávka tepla je řízena dle požadavků obyvatel domu
 • Subregulace tepla EIM podporuje řízení topného výkonu v rámci 1/4hod. maxim
31 %  375 TIS.kč