EIM portál

Funkce EIM

icon

monitoring dodávky
tepla z CZT

icon

teplotní
útlum

icon

aktivní řízení dodávek
tepla

icon

Řízení topného
výkonu 1/4hod. maxim

icon

Dynamická regulace
vytápění

icon

Vytápění dle
předpovědi počasí

icon

EIM
PORTÁL

icon

funkce
nástěnka

MONITORING KVALITY dodávky tepla

Subregulace tepla EIM aktivně sleduje kvalitu i množství dodávaného tepla z centrálního zdroje (CZT). Díky této funkci máte v EIM Portálu přehled o spotřebovaném teple i jeho parametrech, lze tak velmi jednoduše dohledat výpadky dodávek i celkovou kvalitu dodávky tepla. V přehledných grafech pak vidíte údaje o spotřebě tepla v průběhu dnů, týdnů, měsíců nebo jednotlivých let. Naměřené údaje lze porovnat s údaji na fakturách od dodavatele tepla, případně využít jaké důkaz pro reklamaci. 

NASTAVITELNÉ teplotní útlumY

Subregulace EIM přizpůsobuje a nastavuje teplotní útlumy dle skutečné potřeby tepla v domě. Díky této funkci je zaručena maximální hospodárnost při dodávkách tepla do vašeho domu. Automatický noční útlum znamená vyšší uživatelský komfort a nižší spotřeby tepla. Přechod mezi denním programem (tzv. komfortní program) a nočním útlumem je řízen automaticky a změna je příjemně plynulá.  

Aktivní řízení DODÁVEK TEPLA

Subregulace tepla EIM aktivně řídí a optimalizuje dodávku tepla z centrálního zdroje, jedná se o jednu ze základních funkcí celé jednotky. Díky velmi pokročilému algoritmu optimalizace odebírá subregulace tepla EIM pouze tolik tepla, kolik je ho v daný čas třeba. Rychle reaguje na případné změny počasí či tepelné požadavky obyvatel a tak šetří až 20% ročních nákladů na vytápění.

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ 1/4HODINOVÝCH MAXIM A Automatické omezení odběru tepla

Subregulace tepla EIM neustále monitoruje průměrný topný výkon za posledních 15minut, v případě potřeby automaticky zasáhne do regulace a zamezí překročení sjednaného topného výkonového maxima v rámci výkonových sazeb. Inteligentní software regulace optimalizuje parametry vytápění tak, aby váš dům měl vždy dost tepla, ale ne více než skutečně potřebujete, a nebo v danou chvíli může odebrat. Pokud teplo není potřeba vůbec, typicky během slunných dnů na začátku a konci topné sezóny, subregulace EIM přívod tepla z CZT pro vytápění sníží a nebo zcela omezí. Tato funkce pracuje spolu optimalizační funkcí pro predikci vývoje počasí v příštích 36hodinách. 

SNÍŽENÍ HLUČNOSTI RADIÁTORŮ A DYNAMICKÉ NÁJEZDY 

EIM automaticky nastavuje nastavuje parametry v otopné vody v soustavě jako jsou teplota, průtok a tlak. Pomocí této funkce je možné sledovat optimální pracovní bod celé soustavy a dynamicky měnit parametry, což je v případě běžného napojení na soustavu centrálního zásobování zcela nemožné. Subregulace tepla EIM např. upraví tlak a průtok v soustavě, pokud zaznamená, že obyvatelé domu přivírají své termostatické hlavice. V praxi to znamená podstatné snížení hlučnosti radiátorů v bytech a vyšší uživatelský komfort. Funkce dynamických nájezdů se postará o snížení hlučnosti vlivem roztažnosti potrubí, zejména v bytových stoupačnách. 

Pokročilé vytápění dle predikce vývoje počasí 

Tato velmi pokročilá optimalizační funkce pracuje ve dvou rovinách. Subregulace tepla EIM automaticky přizpůsobuje vytápění krátkodobé předpovědi počasí, a tak v případě očekávaného výrazného ochlazování budovy (např. během bouřky, či silného větru) se postará o dostatečný tepelný komfort pro své obyvatele tím, že dům začně v dostatečném předstihu plynule natápět, opačně tato funkce pracuje v případě očekávaného výrazného oteplení. V druhé rovině pracuje predikce s dlouhodobou předpovědí na další den, kdy zejména v období na začátku a na konci topné sezóny se postará o to, aby váš bytový dům neplýtval energií při topných nájezdech. 

VÝDAJE POD KONTROLOU S EIM PORTÁLEM

EIM Portál vám přináší celou řadu skvělých funkcí pro sledování, kontrolu a vyhodnocování dodávky tepla ve vašem domě. Kdykoli a odkudkoli můžete zkontrolovat, zda dodávka tepla probíhá tak jak má nebo jaké jsou vaše aktuální výdaje za teplo. K dispozici Vám jsou údaje o fungování subregulační jednotce, informace o kvalitě dodávky tepla z CZT. Veškeré údaje jsou rychle a dobře čitelné, k podrobné infromace je možné vyčíst a zpětně dohledat pomocí přehledných statistik a grafů. Do portálu EIM se může přihlásit ze svého telefonu, tabletu nebo počítače.

funkce nástěnka A INFORMAČNÍ TOTEMY EIM 

Subregulaci EIM můžete využít jako ,,nástěnku” ve vašem domě. Prostřednictvím portálu EIM může výbor obyvatelům domu zaslat zprávu, pozvat je na domovní schůzi nebo upozornit na probíhající odečty měřičů či nutné opravy v domě. Pokud je vaše jednotka vybavena infromačními totemy, pak jsou tyto informace dostupné okamžitě všem obyvatelům domu a to nejčastěji přímo ve vestibulu nebo při čekání na výtah. Dlouhou chvíli si čekání si pak mohou zkrátit sledováním předpovědi počasí či aktuálního dění u nás i ve světě. 

01-01Jednotka EIM 

Subregulace EIM řídí a optimalizuje dodávku tepla z CZT do domu tak,  že odebírá v reálném čase pouze tolik tepla, kolik je ho v domě třeba. Úspora dosahuje až 20% ročních nákladů na vytápění.

02-01Teplo, které vstupuje do radiátorů v domě

Subregulace EIM šetří náklady na vytápění, protože aktivně řídí teplotu otopné vody, tlak v systému a průtok otopné vody. Dodávka tepla pak přesně odpovídá skutečné potřebě tepla v domě a požadavkům jeho obyvatel.

03-01Přívod tepla z CZT

Běžné centrální zásobování teplem nedokáže reagovat na potřeby domu individuálně. Často dostáváte více tepla, než skutečně potřebujete a hlavně využijete. Proto je dodávka tepla nehospodárná a drahá. Nadbytek tepla, který se do domu dostane způsobuje mimo jiné zvýšenou hlučnost radiátorů a neekonomické přetápění bytů. Subregulace EIM tento problém vyřeší.

04-01Teplo, které se vrací z radiátorů v domě

Pokud teplo není v domě potřeba, typicky během útlumů nebo v jarních či podzimních slunečných dnech, vrací se ochlazená voda z radiátorů zpět do oběhu. Odběr tepla ze systému CZT je pak omezen či zcela zastaven, tím dochází k další úspoře.

05-01Řídící systém EIM

O řízení a optimalizaci dodávek tepla do domu se stará inteligentní řídící software EIM, ten myslí a šetří za Vás. Přístup je možný prostřednictvím internetu přes Váš telefon, tablet nebo počítač.

01-01Uživatelské prostředí

Informace o subregulační jednotce EIM instalované v domě jsou k dispozici pro každého a kdekoli, všichni ví, kolik peněz za teplo právě v domě šetří.

02-01Grafy a statistiky

Místo změti čísel, přehledné grafy. Každý uživatel má dokonalý přehled o fungování subregulace EIM a ihned na očích dosaženou úsporu při provozu.

03-01Přehled o spotřebě

To nejdůležijětší co všechny zajímá, ale doposud bylo skoro tajné. EIM přesně ví, kolik tepla v domě spotřebováváte a kolik budete platit.

04-01Aktuální stav EIM

Subregulační jednotka EIM, která je instalována ve vašem domě se řídí sama. EIM myslí a šetří za Vás, přesto její práci můžete sledovat v reálném čase. 

05-01Detailní informace

Především pro nadšence, kteří rádi vědí, co přesně se v domě děje. Zde jsou informace o otopné soustavě jako průtok, dopravní výška a další.