EIM portál

subregulace2-3

Bytový dům BEZ subregulace EIM

 

Běžný bytový dům, tedy dům, který je napojen na rozvod CZT a nemá na patě domu instalovánu subregulaci EIM, je nucen odebrat tolik tepla, kolik je mu ze systému CZT dodáno. Neexistuje totiž způsob, jak nepotřebné teplo před vstupem do domu zastavit. Nepomohou ani termostatické hlavice na radiátorech, protože ty nezabrání vstupu tepla do vnitřních rozvodů domu a navíc je často jejich funkce značně omezena vlivem vysokého tlaku v otopné soustavě. U zateplených domů a během slunných dnů se může projevovat nežádoucí efekt spojený s příliš velkým množstvím tepla, které je dodáváno do domu. Byty ve spodních patrech, které mají přirozeně lepší termoizolační vlastnosti, se přetápí a jejich obyvatelé jsou nuceni škrtit výkon radiátorů právě pomocí termostatických hlavic. Tím se sníží průtok otopné vody, zvýší rychlost a otopná soustava začne být hlučná. Horní byty pak mají velmi často naopak problém s nedotápěním.

 

Nevýhody stávajícího systému:

  • Vysoké roční platby za teplo pro vytápění i po zateplení domu
  • Zvýšená hlučnost radiátorů a celé otopné soustavy v bytech
  • Problém s přetápěním nebo nedotápěním bytů v domě
  • V průběhu roku není možné sledovat spotřebu tepla
  • Bez možnosti ovlivnění krátkodobého špičkového odběru tepla

subregulace2-4

Bytový dům SE subregulací EIM

 

Bytový dům se subregulací EIM umožňuje částečné oddělení domu od systému dálkového vytápění CZT. Subregulace EIM na základě vašeho nastavení odebere z CZT pouze tolik tepla, kolik je ho v daném okamžiku v domě potřeba. Přebytečné teplo, vůbec do domu nevpustí. Teplota je řízena dle skutečné venkovní teploty, aktuálních informací o počasí, potřeb jeho obyvatel a nastaveného programu vytápění. Teplo, které se vrací z radiátorů je znovu využito k vytápění. Průtok a tlak otopné vody v radiátorech je řízen na základě množství otevřených termostatických hlavic v soustavě a tím je minimalizována hlučnost radiátorů. Výsledkem je efektivní nakládání s tepelnou energií v domě, díky němuž nevznikají přebytky tepla, které by jinak obyvatelé museli zbytečně platit. Subregulační jednotka se postará i o řízení tepelného výkonu v rámci 1/4hodinových maxim, sama tak zabrání vzniku krátkodobobých odběrových špiček.

 

Výhody subregulace:

  • Subregulace EIM šetří až 20% ročních nákladů za teplo na vytápění domu
  • Funkce EIM pro řízení tlaku a průtoku minimalizuje hlučnosti radiátorů v bytech
  • Obyvatelé domu mohou daleko lépe regulovat svoji vnitřní teplotu v místnostech
  • Data o spotřebě tepla a dosažené úspoře jsou k dispozici online a pro všechny obyvatele
  • Řízení topného výkonu v rámci 1/4hodinových maxim