EIM portál

VZOROVÉ INSTALACE

Panelový dům zateplený

Velikost domu:   36 bytových jednotek
Obytná plocha:   2425 m2
Počet vchodů:   2 vchody
Revitalizace:   Zatepleno, plastová okna a dveře
Roční spotřeba tepla:   759 GJ na vytápění

Panelový dům prošel kompletním zateplením obvodového pláště, současně byly vyměněny veškerá okna a dveře za nová plastová.

Problémy před instalací subregulační jednotky EIM:

 • Nadměrná spotřeba tepla, nebylo dosaženo očekávaných úspor ze zateplení
 • Přetápění bytů, především na začátku a na konci topné sezóny
 • Zvýšená hlučnost radiátorů
 • Bez možnosti nastavit parametry dodávky tepla z CZT

Po instalaci subregulační jednotky EIM:

 • Spotřeba tepla se snížila o 23%
 • Byty v domě jsou vytápěny rovnoměrně
 • Odstranil se problém s nedotápěním koncových bytů
 • Hlučnost radiátorů ustala
 • Dodávka tepla je řízena dle požadavků obyvatel domu
23% úspora    93 tis.Kč

Panelový dům nezateplený

Velikost domu:   84 bytových jednotek
Obytná plocha:   4997 m2
Počet vchodů:   1 vchod
Revitalizace:   Nezatepleno, částečně plastová okna a dveře
Roční spotřeba tepla:   2520 GJ na vytápění

Revitalizace obvodového pláště tento dům teprve čeká, většina oken je již vyměněna za plastová.

Problémy před instalací subregulační jednotky EIM:

 • Nadměrná spotřeba tepla, a to i po výměně oken
 • Přetápění dolních bytů, nedotápění horních pater
 • Zvýšená hlučnost radiátorů ráno a večer
 • Bez možnosti nastavit parametry dodávky tepla z CZT

Po instalaci subregulační jednotky EIM:

 • Spotřeba tepla se snížila o 27%
 • Byty v domě jsou vytápěny rovnoměrně
 • Problém s nedotápěním horních pater byl vyřešen
 • Hlučnost radiátorů ustala
 • Dodávka tepla je řízena dle požadavků obyvatel domu
31% úspora    375 tis.Kč

Cihlový dům částečně zateplený

Velikost domu:   24 bytových jednotek
Obytná plocha:   1170 m2
Počet vchodů:   3 vchody
Revitalizace:   zatepleny štítové stěny, vyměněná plastová okna
Roční spotřeba tepla:   478 GJ na vytápění

Dům je opravený, přesto má zatepleny pouze štítové stěny, veškerá okna jsou vyměněna za plastová.

Problémy před instalací subregulační jednotky EIM:

 • Nadměrná spotřeba tepla a to i po výměně oken
 • Předpokládaná úspora ze zateplení se nedostavila
 • Dodávka tepla z CZT probíhá i v období, kdy dům vytápět nepotřebuje

Po instalaci subregulační jednotky EIM

 • Spotřeba tepla se snížila o 19% a byl tak využit potenciál zateplení
 • Harmonogram vytápění lze individuálně nastavit
 • Dodávka tepla je řízena dle požadavků obyvatel domu
19% úspora    51 tis.Kč